หยุดเผา 100%

หยุดเผา 100%

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!


ต้องการให้หยุดเผาทุกชนิด 100% ตลอดปี เพื่อลดปริมาณ PM2.5 ในอากาศ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอด ที่ร้ายแรงสุดคือ มะเร็งปอด การไม่เผา 100% ไม่ได้ทำให้ค่า PM2.5 ลดจนถึงศูนย์ เพราะยังมีมลพิษต่างๆที่ทำให้ค่าอาจยังมีอยู่แต่ไม่มากนัก แต่ยังคงปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา และไม่ส่งผลต่อสุขภาพ