เสียง..อันตรายที่คุณคาดไม่ถึง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ในอดีตนั้นเขตดอนเมืองเป็นพื้นที่ของป่าสะแกและทุ่งนาซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง50หลังคาเรือนและมีทางคมนาคมทางเดียวที่จะเข้าเมืองหลวงได้คือทางรถไฟ ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีการจัดตั้งสนามบินดอนเมืองของกองทัพอากาศไทยขึ้น ก็เริ่มมีชุมชนเข้ามาก่อตั้งบริเวณโดยรอบสนามบินหนาแน่นขึ้น  แต่ต่อมาภายหลัง หลังจากอุตสาหกรรมทางการบินเริ่มมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาและเพิ่มรอบบินมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งการเติบโตเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงรบกวนจากเครื่องบินทั้งขาขึ้นและลงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการได้ยินต่อประชากรที่อาศัยโดยรอบสนามบิน อีกทั้งในปัจจุบันนี้ในไทยยังไม่มีมาตราการที่ชัดเจนสำหรับการอยู่อาศัยพื้นที่โดยรอบสนามบินดอนเมืองทั้งที่ชาวบ้านต่างร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไปในที่สิ่งที่ผู้คนหรือกฏหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านแผนการในอนาคตในการพัฒนาภูมิประเทศบริเวณรอบสนามบินให้ช่วยในการลดเสียงที่จะเกิดขึ้นจากเครื่องบิน และ การสนับสนุนกฏหมายโครงสร้างสำหรับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่โดยรอบรัศมีอันตรายจากสนามบิน

 

 

In the past, Donmuang district was the area of Sakae forest and rice field which has only 50 household around and the only way to go into the city was a train. Which later the Donmuang airport by Thai Air Force military organization was established, communities had immigrated. Years after, the airline industry has been rapidly growing up, the aircraft movement of all airports in Thailand also has been increased in order to support the demands of all passengers. This increasing is the cause of aircraft noise during takeoff and landing which affected the health especially the hearing of people who lived nearby the airport. In the present day, there is no clear guideline for airport land use management in Thailand. Therefore, many people had complained about aircraft noise.

 

So, this study will give the suggestion on what people or regulation can do or should have to do with this pollution problem of the noise to protect their health in both of physical and mental through the future plan of urban soundscape to reduce the noise that caused from the airplanes and also support the structural regulations for households in dangerous area around Donmuang airport.