เพิ่มความเร็วขั้นต่ำ จาก 80 เป็น 100 km/hr. และจาก 90 เป็น 110 km/hr.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ผมขับรถจาก กทม. ไป น่าน ระยะทางประมาณ 700 km. ใช้ความเร็วอยู่ในช่วง 100 - 120 km/hr. ในขณะที่ขับก็ไม่รู้สึกว่า ความเร็ว เร็วจนเกินไป หรือเกินควบคุม และเกือบ  100% ขับด้วยความเร็วพอ ๆ กัน

หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน ผมได้รับใบสั่ง  2 ใบ เพราะขับเกิน 90 km/hr.

 หลายคนที่ต้องขับรถไปทำงาน เช้าไป เย็นกลับ เชื่อว่าต้องขับเกิน 90 km/hr. เป็นปกติอยู่แล้ว คงโดนมากกว่าผมมาก 

ด้วยสภาพถนน และเทคโนโลยีรถยนต์ในปัจจุบัน ควรเปลี่ยนแปลงกฏหมายนี้ ให้ทันยุค ทันสมัย