จัดหาเครื่องวัดคุณภาพอากาศให้จ.กำแพงเพชร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!

หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

จากที่ชาวกำแพงเพชรทราบดีว่า ปัญหาคุณภาพอากาศที่มาจากการเผาก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศกับพี่น้องของเราเป็นเวลานานหลายสิปปีเต็มที แต่ถึงกระนั้น ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร (http://www.mnre.go.th/kamphaengphet/th/news/detail/400 นั้นยังคงไม่มีเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศเพื่อใช้ในการเตือนประชาชนถึงความย่ำแย่ของอากาศที่นี่

ประชาชนหลายๆคน จึงหาทางออกด้วยการใช้ค่ามลพิษในแอพลิเคชันต่างๆ ที่ได้จากสัญญาณดาวเทียม ซึ่งค่อนมีความหยาบและสามารถไม่เจาะจงตำแหน่งว่าเป็นตรงไหนของ จ.กำแพงเพชร 

ดังนั้น พวกเราจึงขอเรียกร้องให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร จัดหาเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ สามารถวัดความเข้มข้นของขนาดอนุภาคได้ตั้งแต่ "TSP (Total suspended particles อนุภาคน้อยกว่า 100 ไมครอน ), PM10 (Inhalable particles อนุภาคน้อยกว่า 10 ไมครอน), PM2.5 (fine particles อนุภาคน้อยกว่า 2.5 ไมครอน) และ PM1 (fine particles อนุภาคน้อยกว่า 1 ไมครอน) " ภายในเวลา 1 เดือนเพื่อให้ทันในฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยในปีนี้