คัดค้านการตัดหัวเสาตะลุงที่เพนียดคล้องช้าง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


อุทยานประวัติศาสตร์พร ะนครศรีอยุธยา ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเพนียดคล้องช้าง และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การบูรณะซ่อมแซมเสาตะลุง เนื่องจากชาวบ้านไม่พอใจการตัดหัวเสาตะลุงด้านนอกหรือด้านปีกกาออก โดยมีการเรียกร้องให้ทำเสาตะลุงให้เหมือนเดิม