สายการบินจ่ายค่า Flight Delay ต่อผู้โดยสาร

สายการบินจ่ายค่า Flight Delay ต่อผู้โดยสาร

สร้างแล้ว
5 สิงหาคม ค.ศ. 2019
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
กรมคุ้มครองผู้บริโภค และ
ผู้สนับสนุน 19เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สายการบินล่าช้าเป็นประจำ ไม่มีบทลงโทษและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ แต่ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลา ในขณะที่ผู้โดยสารต้องถูกปรับให้ซื้อตั๋วใหม่ในขณะที่เข้าห้องผู้โดยสารไม่ทัน แน่นอนผู้โดยสารยอมรับสภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของตนเองอยู่แล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมที่ต้องถูกให้เข้ามารอบ่อย ๆ และสายการบินดีเลย์โดยได้เพียงคำขอโทษ การเพิ่มมาตรการลงโทษและรับผิดชอบต่อผู้โดยสารโดยการคืนเงินหรือให้แต้มเพื่อไปใช้ในคราวต่อไปตามเหมาะสมที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 19เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้