สายการบินจ่ายค่า Flight Delay ต่อผู้โดยสาร

สายการบินจ่ายค่า Flight Delay ต่อผู้โดยสาร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
กฤศดา ธีราทิตยกุล ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กรมคุ้มครองผู้บริโภค และ

สายการบินล่าช้าเป็นประจำ ไม่มีบทลงโทษและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ แต่ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลา ในขณะที่ผู้โดยสารต้องถูกปรับให้ซื้อตั๋วใหม่ในขณะที่เข้าห้องผู้โดยสารไม่ทัน แน่นอนผู้โดยสารยอมรับสภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของตนเองอยู่แล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมที่ต้องถูกให้เข้ามารอบ่อย ๆ และสายการบินดีเลย์โดยได้เพียงคำขอโทษ การเพิ่มมาตรการลงโทษและรับผิดชอบต่อผู้โดยสารโดยการคืนเงินหรือให้แต้มเพื่อไปใช้ในคราวต่อไปตามเหมาะสมที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม