ปิดแคมเปญรณรงค์

BRT. เป็นทางออกที่ดีแล้ว

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 5 คน


BRT. เป็นโครงการที่ดี

แต่บริหารจัดการผิด/ต้องเก็บเงิน

ในอัตราที่เหมาะสม.

เอารถไฟฟ้าสีเทาอ่อนมาแทน

ค่อยยกเลิก BRT.

ปักเสาตรงกลางแล้วคืนเลนให้....

สังคมรถยนต์....จึงจะถูกต้อง.วิชัย กำลังรอให้คุณช่วย

วิชัย กิตติดำเกิง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กทม.: BRT. เป็นทางออกที่ดีแล้ว» คุณสามารถร่วมกับ วิชัย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 4 คน ได้แล้วตอนนี้เลย