ปิดแคมเปญรณรงค์

ลดปัญหาขยะและน้ำเสียในคลองพิทยาลงกรณ์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 69 คน


Waste water management (Bangkhunthien’s garbage problem) 

We found out that the most common issue is water waste management in Bang Khun Thien district. Water issue problem and environmental issue around the coastline (ทะเลปากอ่าว)

Site location : Bangkhunthien district, Bangkok, Thailand

 

Problem

The waste and trash from the villagers flow by the water then it stuck to the river bank, under the bridge and the end of the water way. Not only the fisherman villager, but also the visitor that come to visit this place to do other activities such as eating at the water side restaurant or take the boat out to the sea by sightseeing or looking for the dolphin also create trash to the water.

Solution

Short term solution

-Increasing the rubbish bin around the water side

-Recycle -Dividing the types of the rubbish ( can, plastic)

-Provide the area for collect the rubbish from people around each area

-Increase rubbish collected car routine (everyday).

Long term solution

-Water treatment

-Plant treatment (Mangrove)ชุติกาญจน์ กำลังรอให้คุณช่วย

ชุติกาญจน์ เลิศชัยพร อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«กทม: ลดปัญหาขยะและน้ำเสียในคลองพิทยาลงกรณ์» คุณสามารถร่วมกับ ชุติกาญจน์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 68 คน ได้แล้วตอนนี้เลย