ยุบพรรคพลังประชารัฐ

ยุบพรรคพลังประชารัฐ

สร้างแล้ว
9 กันยายน ค.ศ. 2019
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
กกต
ผู้สนับสนุน 22เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมาอันมีผลให้ ไพบูลย์ นิติตะวัน (ส.ส.พรรคประชาชนปฏิรูป) พ้นสภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้ในวันเดียวกัน

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) กำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรคการเมือง ดังนั้น ไพบูลย์ นิติตะวัน จึงต้องสิ้นสภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ไพบูลย์ นิติตะวัน อ้าง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 91 วรรค 4 ที่กำหนดให้การสิ้นสภาพพรรคการเมืองจากการเลิกพรรคเสมือนเป็นการถูกยุบพรรค และสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพื่อรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกผู้แทนราษฎรของตนเอง

การเลิกพรรคการเมืองเพื่อโอนย้ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ากับพรรคการเมืองอื่นมีลักษณะเป็นการควบรวมพรรคการเมืองซึ่งขัดต่อ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง หมวด 9 ว่าด้วยการควบรวมพรรคการเมือง ดังนั้นการที่พรรคพลังประชารัฐรับรอง ไพบูลย์ นิติตะวัน เพื่อให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคจึงเป็นความผิดตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 22เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

  • กกต