ยุบพรรคพลังประชารัฐ

ยุบพรรคพลังประชารัฐ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
เอกชัย หงส์กังวาน ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน กกต

ตามที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมาอันมีผลให้ ไพบูลย์ นิติตะวัน (ส.ส.พรรคประชาชนปฏิรูป) พ้นสภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี้ในวันเดียวกัน

เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) กำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรคการเมือง ดังนั้น ไพบูลย์ นิติตะวัน จึงต้องสิ้นสภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตั้งแต่วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ไพบูลย์ นิติตะวัน อ้าง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 91 วรรค 4 ที่กำหนดให้การสิ้นสภาพพรรคการเมืองจากการเลิกพรรคเสมือนเป็นการถูกยุบพรรค และสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพื่อรักษาสมาชิกภาพของสมาชิกผู้แทนราษฎรของตนเอง

การเลิกพรรคการเมืองเพื่อโอนย้ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ากับพรรคการเมืองอื่นมีลักษณะเป็นการควบรวมพรรคการเมืองซึ่งขัดต่อ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง หมวด 9 ว่าด้วยการควบรวมพรรคการเมือง ดังนั้นการที่พรรคพลังประชารัฐรับรอง ไพบูลย์ นิติตะวัน เพื่อให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคจึงเป็นความผิดตาม พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม