أخذ نکردن درس اختیاری «اقتصاد مهندسی» با دکتر یمقانی

أخذ نکردن درس اختیاری «اقتصاد مهندسی» با دکتر یمقانی

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Student of guilan started this petition to گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان and

Hello,

Regarding to the recent problems we have faced during the last semester in the course "Data Bases" taught by Dr. Yamaghani, we now have a request to either change the professor for the course "Economics in Engineering" or offer another optional course instead.

We make this request with total respect to Dr. Yamaghani but as students of a top level university we believe that it is our right to acquire as much score in a course as we have worked for and we don't see that happening with Dr. Yamaghani.

Please take into account our request,

best regards,

a number of computer engineering students.

با سلام.

با توجه به مشکلات اخیر پیش آمده در درس پایگاه داده

و عدم شفافیت سیستم نمره دهی دکتر یمقانی، خواستار این هستیم که درس اقتصاد مهندسی توسط فرد دیگری ارائه شود و یا درس اختیاری دیگری به جای این درس ارائه شود.

این درخواست با احترام کامل به شخص دکتر یمقانی مطرح شده است اما موضوع اصلی این است که به عنوان دانشجویان یک دانشگاه سراسری نسبتا سطح بالا این حق را برای خود می شناسیم که در هر درس نمره ای متناسب با تلاش خود اخذ کنیم لذا خواهشمندیم رسیدگی های لازم را انجام دهید.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!