Petition Closed

کاندیدای محترم، لطفاً به پرسشهای خانواده 2 میلیونی دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ دهید

This petition had 1,543 supporters


به نام خدا

حضور محترم نامزدهای محترم ریاست جمهوری سال 1396

با سلام و اهدای تحیات

بر آن عالی‌جنابان پوشیده نیست که آموزش عالی رکن اصلی تربیت نخبگان و پشتوان اصلی کشور در تامین منابع انسانی مورد نیاز برای رشد علمی است. با وجود این کمتر دیده شده که علیرغم بروز نابسامانی‌های مشهود در وضعیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، نامزدهای محترم ریاست جمهوری در این مهم اظهار نظر فرمایند. نویسندگان این نامه که همگی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌اند، با توجه به اهمیت آموزش عالی  در فرآیند توسعه‌ی ملی و نقش مهم دانشگاه آزاد اسلامی در این فرآیند، چشم آن دارند که نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در کنار پرداختن به مسائل حیاتی کشور در برنامه‌های تبلیغاتی، بخشی از این برنامه‌ها را نیز به بیان مواضع و راهکارهای خود در مورد وضعیت آموزش عالی و علی‌الخصوص دانشگاه آزاد اسلامی و راه‌های برون‌رفت آن از بحران‌هایی که در حال حاضر گریبانگیر آن شده است، اختصاص دهند. قطع به یقین آگاهی نامزدهای محترم ریاست جمهوری از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ آزاد اسلامی و نگرانی‌های اصلی آنان در این مورد، می‌تواند راهگشای آن بزرگواران در ارائه‌ی برنامه‌ای علمی‌تر و عملی‌تر برای حل مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی باشد. اصلی‌ترین دغدغه‌های اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را می‌توان در قالب پرسش‌های زیر که نشان‌گر مشکلات مبتلاء‌به دانشگاه آزاد اسلامی نیز هست، دسته‌بندی کرد:

دیدگاه نامزدهای محترم در مورد وضعیت نابسامان پذیرش دانشجو به خصوص در تحصیلات تکمیلی از سوی موسساتی که فاقد استانداردهای لازم در این مهم هستند چیست؟

برنامه‌ی نامزدهای محترم ریاست جمهوری برای رفع تبعیض از دانشگاه‌ آزاد اسلامی در مقابل وزارت علوم و بهداشت و سایر نهادهای رسمی مربوط چیست؟

با وجود سهم قابل توجه دانشگاه آزاد اسلامی در اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت کاری برای 35 هزار عضو هیات علمی و 43 هزار کارمند و اشتغال غیرمستقیم بالغ بر 100 هزار نفر دیگر که همگی از فرزندان این آب و خاکند، چرا هیچگاه سهمی از بودجه‌ی رسمی کشور به این موسسه‌ی بزرگ علمی اختصاص نیافته و هیچ حمایتی از سوی دستگاه‌های رسمی شامل این دانشگاه نشده است؟ حتی فراتر از آن می‌توان پرسید که چرا گاه عامدانه و آگاهانه از سوی دستگاه‌های رسمی در کار این دانشگاه و فعالیت آن اخلال ایجاد می‌شود؟

دیدگاه نامزدهای محترم در مورد ایجاد یک معاونت مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی در وزارت علوم برای ایجاد ارتباط بهتر و سریعتر میان این دو نهاد علمی و رفع مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی چیست؟

چرا عده‌ای قلیل از فرزندان این مملکت یارانه آموزشی می‌گیرند و رایگان تحصیل می‌کنند و در مقابل اکثریتی که گاه از نظر توان مالی ضعیف هم هستند، باید با هزینه‌ی خودشان تحصیل کنند؟ مرجع این بی‌عدالتی کجاست و برنامه‌ی آن بزرگواران برای رفع این تبعیض چیست؟

امضاکنندگان این نامه از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری مصرانه درخواست می‌کنند پس از تامل کافی و وافی در این پرسش‌ها و در صورت تشخیص حقانیت مدعای مندرج در این نامه در مورد تبعیض علیه دانشگاه آزاد اسلامی، راهکارها و برنامه‌های عملی خود را در جهت احقاق حقوق از کف رفته‌ی دانشگاه آزاد اسلامی و استادان و کارمندان و دانشجویان آن اعلام فرمایند و از این رهگذر این خانواده‌ی حدودا دو میلیون نفری را در انتخابی هر چه شایسته‌تر و بایسته‌تر یاری رسانند.

با تشکر، انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 Today: انجمن صنفی استادان دانشگاه آزاد اسلامی is counting on you

انجمن صنفی استادان دانشگاه آزاد اسلامی needs your help with “کاندیدای محترم، لطفاً به پرسشهای خانواده 2 میلیونی دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ دهید”. Join انجمن صنفی استادان دانشگاه آزاد اسلامی and 1,542 supporters today.