کیهانی از نظر جامعه ی بزرگ ددومیدانی صلاحیت ندارد

کیهانی از نظر جامعه ی بزرگ ددومیدانی صلاحیت ندارد

Started
March 17, 2020
Petition to
وزارت محترم ورزش و جوانان and 3 others
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Hamed

با توجه به سال مدیریت چهار ساله ی  آقای کیهانی در فدراسیون دوومیدانی چمهوری اسلامی ایران وتخلفات آشکار و پنهان ایشان در این سمت و با عنایت به اینکه اکثریت جامعه دوومیدانی دوومیدانی اعم از قهرمانان و مربیان و داوران این رشته به خاطر رفتار زشت ایشان و سو مدیریت حاضر به همکاری با ایشان نمی باشند و ایشان را حایز صلاحیت نمی دانند شایان ذکر است اکثریت روسای هیات های دوومیدانی استان‌ها بواسطه ی مهندسی انتخابات توسط ایشان بر سر کار آمده و ذره ای به پیش برد این رشته کمک نکرده اند،خواهشمند است با رسیدگی به تخلفات ایشان موجبات بررسی مجدد صلاحیت ایشان را فراهم آورده ، امید است با روی کار امدن مدیری توانمند و اخلاق مدار دوومیدانی به روزهای اوج خود برسد.پیشاپیش از همکاری نهادهای ذیربط کمال تشکر را داریم .

Support now
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Decision Makers

  • وزارت محترم ورزش و جوانان
  • کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
  • فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران
  • دیوان عدالت اداری کشور