Petition Closed

جمع آوری امضاء دانشجویان دانشگاه پیام نور در خصوص اعتراض مدنی به مشکلات

This petition had 325 supporters


‌‌ ‌‌ ‌‌ Ehsan, [۱۹.۰۱.۱۸ ۲۱:۳۷]
جمع آوری امضاء دانشجویان دانشگاه پیام نور در خصوص اعتراض مدنی به مشکلات فراوان آموزشی، رفاهی، علمی، برنامه ریزی، مدیریتی، فرهنگی، حقوق دانشجو، مالی و ...
ما جمعی از دانشجویان پیام نور مرکز تبریز با توجه به اهمیت و ارزش مراکز دانشگاهی و تاکید و عنایت ویژه مقام معظم رهبری در این خصوص و عنایات ویژه‌ی مسئولین کشور و با توجه به مشکلات فراوان به وجود آمده در اثر سوء مدیریت در فضای آموزشی، علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه پیام نور مراکز شهرهای بزرگی همچن تبریز، ارومیه و... اعتراض خود را نسبت به این شرایط بسیار نامناسب دانشگاه که در شآن این محیط با ارزش آموزشی نمی باشد اعلام می داریم.
برخی از موارد بی‌شمار مشکلات موجود در دانشگاه پیام نور
1- افزایش شهریه‌های ثابت در هر ترم به صورت چندباره
2- افزایش ناگهانی شهریه و اعمال آن در حساب مالی دانشجو بدون اطلاع‌رسانی قبلی و مناسب
3- مشکلات فراوان رفاهی دانشگاه و عدم وجود اقدام عملی در بهبود امکانات رفاهی دانشگاه با وجود شهریه های بالا
4- عدم برنامه ریزی مناسب در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی،
5- بی ارزش بودن تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویی
6- برخورد بسیار نامناسب برخی از مسئولین و اساتید با دانشجویان (رفتار ارباب رعیتی در فضای دانشگاه)
7- عدم عدالت آموزشی در رفتار برخی از اساتید (برخورد سلیقه ای در خصوص دادن نمرات به دانشجویان)
8- تاخیرهای بی دلیل و طولانی مدت در خصوص اعلام نمرات دانشجویان
9- عدم همراهی و همکاری برخی از اساتید با دانشجویان در خصوص دروس کارآموزی و پروژه
10- عدم پاسخگویی مناسب و رسیدگی به اعتراض ها و شکایات دانشجویان
11- منابع درسی بسیار نامناسب و کم ارزش برای دروس تخصصیToday: Ehsan is counting on you

Ehsan Abooli needs your help with “وزارت علوم: جمع آوری امضاء دانشجویان دانشگاه پیام نور در خصوص اعتراض مدنی به مشکلات”. Join Ehsan and 324 supporters today.