Petition Closed

شانه به شانه، کنارهم ایستاده ایم؛ برای ایران

This petition had 34 supporters


سپاسِ ما برای ما

گرچه انتخابات تمام شد؛ اما این اتحاد و همبستگی در آسمان تاریخ ایران جاودانه خواهد درخشید.
بار دیگر، در دل التهاب دورانها، مردمی دوشادوش هم، عاشقانه حماسه ملی آفریدند و باغیرت خود اثبات کردند؛ وطن نه آنست که بتوان به دو دینار فروخت.

در این گام تاریخی؛ ابتدا سپاس میگوییم وجدان بیدار ملتمان را که با هر رنگ و زبان واعتقادی به یکدیگر پیوند خوردند و سپس بزرگمردانی که مومنانه پای عهد خود به ملت ایستادند.

مرد استوار و خدمتگزار بی آلایش وطن، جناب آقای اسحاق جهانگیری؛ سپاسگزاریم که با صداقت و رشادتت نشانمان دادی که چگونه اگر از مسیر طبیعی، از جاده خاکی به زمین چمن برسیم؛ در فاصله یک بعد از ظهر محبوب میلیون ها قلب خواهیم شد.

پدربزرگ مهربان و مرد بااخلاق عاشق ایران، جناب آقای مصطفی هاشمی طبا، سپاس که در بحبوحه بی اخلاقی ها با آن شعر ساده ی زیبا، به یادمان آوردی که ایران برای فرداها هم باید استوار بماند..

ما شانه به شانه هم، تا آخر در مسیر اعتدال و احترام باقی خواهیم ‌ماند.

#دوباره‌لبخند
#دوباره‌پیوند
#دوباره‌ایران
#کنارهم‌آغازکردیم_کنار‌هم‌خواهیم‌ماندToday: پویش سپاس is counting on you

پویش سپاس needs your help with “همه مردم ایران: شانه به شانه، کنارهم ایستاده ایم؛ برای ایران”. Join پویش سپاس and 33 supporters today.