نه به خرید خودروی صفر 1397

0 have signed. Let’s get to 2,500!


افزایش بیش از اندازه تعرفه های گمرکی در اواخر سال 1396 به چه دلیل بود؟

چرا قیمت خودروهای بی کیفیت داخلی باید تا 25 درصد افزایش یابد؟ آیا نرخ خودروی داخلی تابعی از دلار است؟

آیا می دانستید یکی از خودروسازان داخلی بیش از 12هزار کارگر مازاد دارد یعنی بهره وری کاملاً منفی و **تاوان این ندانم کاری را مردم باید تقبل کنند.

ایران خودرو و سایپا در معرض برشکستگی اند و جهت نگهداری آنها می بایست قیمت فروش خودرو به مراتب بالا رفته تا جبران مافات شود. **مردم باید تاوان دهند

-تزازنامه میان دوره ایران خودرو

-صورتحساب سود وزیان ایران خودرو

-ترازنامه میان دوره سایپا

-صورتحساب سود و زیان سایپا

در سال گذشته یک کمپین جهت تحریم خرید خودروی داخلی راه اندازی گردید و تا مدت زمانی کوتاه موفق ادامه داشت و تا مرز موفقیت فاصله چندانی نداشت ولیکن با ترفند ارائه وام و فروش اقساطی خودروسازان از مهلکه فرارکردند ، در صورتیکه با کمی مقاومت بیشتر مردم کمپین می توانست موفقیت آمیز باشد.

ما مردم ایران خواهان حذف تعرفه های سنگین واردات خودرو ، خواهان حذف انحصار خودروسازی در ایران هستیم. لذا با تایید این فرم تا حذف انحصار از خرید خودروهای صفر داخلی و خارجی پرهیز می کنیم