نه به انحلال جمعیت امام علی

نه به انحلال جمعیت امام علی

Started
June 5, 2022
Signatures: 223Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by P

حکم انحلال بدوی و تجدید نظر جمعیت امام علی ، نهایت بی قانونی و رای بر خلاف قانون ، عدالت ، قانون اساسی ، انسانیت و موارد متعدد دیگری است .

با شرکت در این پتیشن پشتیبانی خودتان از جمعیت را اعلام بفرمایید .

پدرام بهمنی ، یک شهروند معمولی ایرانی ساکن ایران

Support now
Signatures: 223Next Goal: 500
Support now