منشور همبستگی سراسری ایرانیان (م​.​ه​.​س​.​ا)

منشور همبستگی سراسری ایرانیان (م​.​ه​.​س​.​ا)

Started
November 8, 2022
Signatures: 61Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by GINA

منشور همبستگی سراسری ایرانیان

(م.ه.س.ا)
ویرایش پنجم ۔ ٢ بهمن‌ماه ١٤٠١

ما امضا کنندگان این منشور، در کنار اعلام باور و پایبندی خود به اصول هفتگانه زیر، از همه گروه‌ها، سازمان‌ها و افرادی که دغدغه فردای کشور و مردم ایران را دارند و تداوم وضعیت فعلی را قابل تحمل نمی‌بینند درخواست می کنیم که به ما بپیوندند و به این وسیله گامی بنیادی و ضروری برای تشکیل یک جبهه مشترک جهت مقابله با رژیم نامشروع و جنایتکار حاکم در ایران بردارند.

اصول هفتگانه منشور همبستگی سراسری ایرانیان

اصل اول: حقوق بشر
باور و پایبندی به حقوق بنیادین بشر برمبنای اعلامیه جهانی و دیگر کنوانسیون‌های مترقی ▪ دفاع از کرامت انسان و حقوق انسانی ▪ ممنوعیت هر نوع شکنجه فردی یا گروهی، جسمی یا روانی

اصل دوم: آزادی
باور و پایبندی به آزادی انسان‌ها در زندگی شخصی و اجتماعی و اقتصادی در چارچوب حفظ حقوق دیگران شامل آزادی باور، بیان، نقد، تشکل‌، آموزش، کار و تجارت، سبک زندگی و پوشش، ارتباطات و رسانه‌ها

اصل سوم: دموکراسی
باور و پایبندی به انتخابات آزاد ▪ اجرای خواست اکثریت در کنار حفظ حقوق اقلیت ▪ پشتیبانی از کثرت‌گرایی و پلورالیسم ▪ باور به برتری توافق از راه گفتگو، اندیشه باز و نقد سازنده

اصل چهارم: سکولاریسم
باور و پایبندی به جدایی دین از سیاست ▪ قوانین مدنی و عرفی برمبنای محوریت انسان در جامعه ▪ برتری خرد بر باور ▪ سپردن کار به کاردان ▪ تفکیک قوا ▪ ارتش و پلیس غیر سیاسی و غیر ایدیولوژیک

اصل پنجم: یکپارچگی
باور و پایبندی به یکپارچگی ایران و نفی جداسازی جغرافیایی، سیاسی یا فرهنگی ایرانیان ▪ حق تصمیم‌گیری و حاکمیت محلی در چارچوب منافع ملی ▪ کثرت‌پذیری هویت ایرانی و نفی بیگانه‌انگاری همسایگان

اصل ششم: دادگری
باور و پایبندی به عدالت حقوقی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی ▪ فرصت‌های برابر اقتصادی ▪ استقلال دادگستری ▪ نفی هرگونه تبعیض میان انسان‌ها ▪ حق دادخواهی و محاکمه عادلانه ▪ رفع محرومیت

اصل هفتم: ناوابستگی
باور و پایبندی به استقلال کشور و حاکمیت ملی ▪ نفی وابستگی و سرسپردگی به قدرت‌ها و کشورهای خارجی ▪ ساختن چهره‌ای منطقی، محترم، دوستانه و مفید از ایران در صحنه جهانی ▪ رفع انزوا و تحریم کشور

 

 

 

در این بخش تلاش خواهیم کرد تا جایی که ممکن است به پرسش‌های احتمالی پاسخ دهیم و از شما دعوت می‌کنیم که اگر پاسخی به پرسش‌های خود در این متن نیافتید، آن‌ها را جهت گمانه زنی بیشتر و تعامل در توییتر مطرح کنید تا با هم پاسخی برایشان بیابیم. حساب توییتر م.ه.س.ا را در آدرس زیر خواهید یافت
https://twitter.com/gina_manifest
 در کنار این، در تلاش برای یافتن راهی هستیم که افراد بتوانند پرسش‌های خود را به‌صورت کاملا امن و ناشناس مطرح کنند که درصورت فراهم شدن چنین امکانی، آن‌را در نسخه‌های آینده این بیانیه و در حساب تویتر م.ه.س.ا معرفی خواهیم کرد

پرسش: چه فرد یا افرادی این منشور را نوشته‌اند؟
پاسخ: نویسنده این منشور فرد شناخته‌شده‌ای نیست و حتی اگر ملاحظات امنیتی مانع از انتشار نامش نمی‌شد، بازهم جز دوستان و نزدیکان، کسی او را نمی‌شناخت. مهم این است که نویسنده و ویرایش کنندگان م.ه.س.ا به هیچ فرد، گروه، سازمان یا کشوری وابسته نیستند و مرامشان در درجه اول مانند هر ایرانی آزاده‌‌ای، پشتیبانی از جنبش زن، زندگی، آزادی است. لطفا به این منشور به چشم دیوارنوشته‌ای بنگرید و در آن معنی و محتوا جستجو کنید، نه نام نویسنده‌اش را، چرا که جویای نام نیست و تنها خواسته‌اش داشتن سهم کوچکی در پیروزی جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران و ادای دین به میهن و نسل‌های آینده است و تلاش خواهد کرد ناشناس بماند

پرسش: هدف از نوشتن این منشور چیست؟
پاسخ: هدف اصلی ایجاد یک چارچوب و بستر مشترک برای ایجاد شفافیت است. هرچند اصول نوشته‌شده در م.ه.س.ا بارها توسط افراد و گروه‌های مختلف بیان شده‌اند، ولی از آغاز قیام، این مفاهیم در چارچوبی مدون و در قالب یک منشور دیده نشده‌اند. اگر بتوانیم چنین چارچوب مدونی را پایه و اساس اتحاد، همراهی و همدلی قرار دهیم، امید است که تمام افراد و گروه‌های حامی جنبش آزادی‌خواهی که خواستار ایجاد تغییرات بنیادی در نظام سیاسی کشور و کوتاه‌کردن دست خودکامگان نالایق از ایران و زندگی مردمانش هستند را بتوان به این وسیله هم‌جهت و همراه کرد. به عبارت دیگر،  هدف این است که با تدوین و بیان صریح مواضع، باورها و تعهدات، افراد و گروه‌های سیاسی از جدال‌های حاشیه‌ای و تضعیف درونی جنبش عبور کنند و در کنار یکدیگر، امکان سازماندهی مردم و بهینه‌سازی مبارزات آنان فراهم شود

پرسش: چگونه می‌توانیم از م.ه.س.ا حمایت کنیم؟
پاسخ: بهترین راه حمایت از م.ه.س.ا انتشار و پخش آن و به‌ویژه رساندن آن به افراد مشهور و پرنفوذ جنبش است. این منشور در قالب طومار یا پتیشن در اینترنت هم قرار گرفته است که در صورت موافقت و تمایل می‌توانید آن را در آدرس زیر یافته و امضاکنید و برای دوستان و نزدیکان خود بفرستید. لطفا توجه کنید که آدرس این لینک را می‌توان آسان به خاطر سپرد
https://www.change.org/gina-manifest 
همچنین پخش آن در داخل کشور از راه چاپ کردن و فرستادن تصویر آن در گروه‌های تلگرامی و تویتر و اینستاگرام و فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی کمک بزرگی به پخش شدن م.ه.س.ا خواهد کرد. فایل پی‌دی‌اف را در آدرس زیر خواهید یافت
دانلود فایل پی‌دی‌اف از گوگل درایو

پرسش: فایده م.ه.س.ا چیست و چرا این کار درست است؟
پاسخ:  اگر این منشور را اولین گام برای تشکیل یک حرکت جهت‌یافته و همبسته قلمداد کنیم، حتی اگر در قالب فعلی خود کامل و مناسب تشخیص داده‌ نشود، در صورت جلب توجه و همراهی عموم، قابلیت تبدیل به یک مرام‌نامه پویا را خواهد داشت و این به‌تنهایی برای همسویی نیروهای مردمی موفقیت بزرگی خواهد بود، چرا که آغاز گفتگو در این مورد ضروری و برای پیروزی جنبش حیاتی به نظر می‌رسد. طبیعتا ممکن است نقدهای درستی به متن این منشور وارد شوند. نگارندگان م.ه.س.ا نه‌تنها مدعی بی نقص بودن آن نیستند، بلکه از هر پیشنهاد و انتقاد سازنده‌ای استقبال می‌کنند

پرسش: راه‌کار شما برای اجرای این اصول چیست؟
پاسخ: هدف این نیست که کسی را به اجرای این منشور وادار کنیم. منشور همبستگی سراسری ایرانیان (م.ه.س.ا) سندی است که هر شخص یا گروهی می‌تواند آن را داوطلبانه امضا کند و به این وسیله باور و پایبندی خود را به این اصول اعلام کند. امید این است که افراد و امضا کنندگان م.ه.س.ا به این وسیله چارچوب و بستری برای همکاری و اعتماد متقابل پیدا کنند و این اولین قدم برداشته شود

پرسش: آیا قصد دارید این منشور را در ایران اجرا کنید؟
پاسخ: منشور م.ه.س.ا در قالب فعلی خود در درجه اول برای ساختن یک اتحاد میان افراد، گروه‌ها و اندیشه‌های مختلف نوشته‌شده. با این وجود، از دید نویسندگانش، می توان از این منشور به عنوان بنیاد و خاستگاهی برای تهیه پیش‌نویس یک قانون اساسی مترقی استفاده کرد. تلاش نویسندگان این بوده که اصول م.ه.س.ا با وجود شفافیت و صراحت، تا جایی که ممکن است خلاصه و کوتاه باشند. طبعا سند مهمی مانند قانون اساسی نیاز به تحقیق و تدوین توسط حقوق‌دانان و اهل‌فن دارد که امیدواریم با ایجاد اتحاد میان گروه‌ها و جلب توجه افراد دانا و کاردان، راه برای این کار مهم و کلیدی هموار شود

 

Support now
Signatures: 61Next Goal: 100
Support now
to help others easily find and sign the petition.