مسئولین محترم؛در محل ساختمان پلاسکو، یادمان شهدای آتش‌نشانی و دیگر قربانیان حادثه بنا کنید

0 have signed. Let’s get to 5,000!
Today: شهروند is counting on you

شهروند تهران needs your help with “مسئولین محترم؛در محل ساختمان پلاسکو، یادمان شهدای آتش‌نشانی و دیگر قربانیان حادثه بنا کنید”. Join شهروند and 4,668 supporters today.