حامیان پویش جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور

حامیان پویش جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Mohsen Shr started this petition to مردم عزیز ایران

بنام خداوند رحمان و رحیم

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم ایران؛

مردم عزیز ایران روزهای سختی را می‌گذرانند. آنهائی که به هر صورت دستشان می‌رسد و توانی دارند، به نحوی امور زندگی خود را می گذرانند و از خود مراقبت نیز می کنند. اما در این میان، بخشهای آسیب پذیری در جامعه هستند که این وضعیت بحرانی را به نحو مضاعفی تجربه می‌کنند. کارگرانی که شغل ثابت و در آمد مشخصی ندارند و بصورت روز مزد، بدون پس انداز و پشتوانه مالی روزگار می گذرانند؛ دستفروشان و همه آنهائی که به امید کسب در آمدی در شب عید برای بقاء خود بوده اند، اکنون دورنمای تیره ای برای خود در روزها و هفته های آتی دارند. به عبارت دیگر، فقر و تنگدستی و محرومیت این روزها با گسترش روز افزون کرونا معنای بسیار آزار دهنده تری پیدا کرده است. نان و جان کسانی که هیچ تقصیری در ایجاد وضعیت پر خطر در این روزهای درد آور ندارند، به طور ناگفتنی در خطر است.پاسخ به این تهدیدات از عهده این بخشهای جامعه خارج است و مستلزم اقدامی عاجل، با به کار گرفتن سازوکارهای حمایتی وگشودن یک چتر حمایتی موقت توسط دولت می باشد. بدیهی است که این کار را نباید فقط به عهده دولت گذاشت و صرفا نظاره کرد؛ به همین دلیل جامعه فرهنگی و دانشگاهی نیز می تواند یاریگر دولت در انجام این امر باشد. لذا، ضمن سپاس از زحمات جامعه پزشکی و پرستاری کشور، امضا کنندگان این نامه پیشنهاد اقدام فوری و ضروری جهت کاهش اینگونه آسیب ها، از طریق اعطای یارانه ویژه به دهک پایین جامعه برای دو ماه آینده، یا اعطای بسته معیشتی ویژه و یا هر اقدام حمایتی سریع الاجرای دیگری را می نماید.
در این ارتباط جامعه فرهنگی و دانشگاهی جهت مشارکت و همکاری اعلام آمادگی می کند.

"جامعه فرهنگی و دانشگاهی کشور"


#پویش_جامعه_فرهنگی_دانشگاهی_کشور #پویش #کارگر #دستفروش #یاری #نوروز۹۹ #کرونا #یارانه #معیشتی #چترحمایتی

اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

مجتبی امیری، سید علیرضا بهشتی، غلامرضا حیدری، حمیدرضا جلایی پور، محمدرضا جلایی پور، فرید خاتمی، هادی خانیکی، آرمان ذاکری، مهدی سلیمانیه، سارا شریعتی، احسان شریعتی، سید محسن علوی پور، سیمین فصیحی، مسعود فصیحی، جواد غلامرضا کاشی، محمدرضا محمدنژاد، عباس منوچهری، محسن معینی، سید حسین موسوی، محمود مهر محمدی، سعید مدنی، هادی هادی زاده یزدی


#پویش_جامعه_فرهنگی_دانشگاهی_کشور #پویش #کارگر #دستفروش #یاری #نوروز۹۹ #کرونا #یارانه #معیشتی #چترحمایتی

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!