عدم مشروعیت دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم این سرزمین.

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.با درود،

ما امضاكنندگان اين بيانيه اعلام می داریم که رژیم جمهوری با اسلامی يك حكومت ضد ایرانی است و هیچگونه مشروعیتی از سوی اكثريت مردم ایران نداشته و ندارد. به همين دليل تصمیم گرفته شده از سوی این رژیم و دولت آن به ویژه تصميم گیری اخير رژيم در معاهده ٢٤ ماده اى وضعيت حقوقى درياى كاسپين مخالف با خواست مردم ايران مى باشد و هيچگونه اعتبار ملّى و .مشروعيت در نزد مردم و ملت ايران ندارد.

 

با سپاس فراوان

پاینده ایران 


We, the signatories of this statement announce that the Islamic Republic regime is an anti-Iranian Government and it has not any legitimacy by the majority of the Iranian people. For this reason, decisions taken by this regime and its adminstration specifically it’s position towards recent case of legal status of the Caspian sea signing of 24 articles, is opposed of the will of the Iranian nation and it has no national credibility and legitimation by the people of Iran.

Pardis