اعتراض مدني كادر درمان به طرح جديد ترافيك

0 have signed. Let’s get to 500!


بسمه تعالي

رياست و اعضاي محترم شوراي شهر تهران

با سلام، احتراما به عرض ميرساند كه صدور مجوز تردد محدوده ترافيك، مدتي است ذهن جامعه درمان و پزشكي را درگير كرده و اطلاع رساني ناكافي و نامناسب و شايعات منتشره در این باب، بر اين تشويش افزوده است!

از اين رو لازم ميدانيم در اين مورد نكاتی چند را يادآور شويم:

پرواضح است که ايجاد محدوده تردد ترافيك تمهیدی است ضروري براي جلوگيري از آمد و شد دسته ای از وسائط نقلیه كه نيازهاي عمومي و نوعا ضروري و اورژانسي جامعه را تعقیب نميكنند. در عین حال، نیم نگاهي به تاريخچه اين طرح به خوبي نشان ميدهد كه طرح محدوده ترافيك، خودروهاي عمومي وخصوصي خدمت رسان به عامه مردم را مستثنا كرده است. همواره و علي رغم بازبينيهاي مكرر، در صدر این وسائط نقلیه، خوردوهاي كادر درمان و بالاخص پزشكاني بوده است كه محل خدمت آنها در اين محدوده قرار گرفته و ضرورت رفت و آمد گاه و بيگاه و اورژانسي آنها بر كسي پوشيده نبوده و نيست! جالب آن است كه در گذر ايام با آنكه بابت استهلاك و هزينه هاي روزمره اين خدمت هيچ رقمي در تعرفه هاي دولتي يا خصوصي منظور نشده است، دريافتي از كادر درمان و پزشكي جهت صدور مجوز تردد توسط شهرداري و نظام پزشكي افزايش قابل ملاحظه ای داشته است و سكوت كادر درمان به منزله رضايت تلقي شده است. در حاليكه آحاد اين جمع فارغ از ناخشنودي دروني و گلایه مندي از اين رويه، به خدمت رسانی در طول اين سالها ادامه داده اند و اين در حاليست كه با مصوبات كارشناسانه اخير شهرداري (!) تير خلاص به اين سكوت زده شد و این خدمات به کل نادیده انگاشته شده اند. از اين رو، اين جمع به عنوان نماينده گروهي از همكاران كه درگير اين موضوع هستند به تهيه اين شكواييه پرداختند!
طنز تلخ ماجرا اينجاست كه بسياري از مشاغل و افراد درگير در خدمات گوناگون نه چندان ضروري! (حداقل به اندازه سلامت و درمان) از مزاياي چند و چنديني برخوردار شده و جامعه درمان و پزشكان به يكباره و كلا در این میان ناديده انگاشته شده است، بدون آنكه جايگزين مناسبي براي تسهيل و تسريع خدمت رساني آنها در نظر گرفته شود! به این ترتیب علی الظاهر چنانچه کادر درمان بخواهند به ارائه خدمت در بافت نوعا فرسوده و در منطقه خطیری که بخش مهمی از نهادهای حاکمیتی و راهبردی سياسي و اقتصادي در آن واقعند بپردازند باید متحمل هزينه هاي اضافه گردند و این است پاداش خدمت رسانی در این نقاط و اهمیت و لزوم ارائه خدمت سریع و به موقع!
در پايان جا دارد متذكر شويم، آنچه وظيفه همگان مي باشد التيام آلام بيماران و تسهيل درمان است. لذا وادار نمودن كادر درمان به محاسبه زمان ورود و خروج به محوطه طرح يا درگير نمودن ايشان در معضلات ويژه ترافيكي روزهاي خاص؛ امري نامنصفانه، دغدغه آفرين و خطرناك مي باشد. ناديده گرفتن اولويت درمان ضمن اضافه نمودن نارضايتي، به طور حتم موجب به مخاطره انداختن سلامت بيماران در اثر رويدادهاي ناخواسته خواهد گرديد.
امضاكنندگان اين نامه به جد در مورد تبعات ناگوار اين مطلب هشدارمي دهند و از شوراي محترم اسلامي شهر تهران مي خواهند با مداقه بيشتر در مورد تبعات ناشناخته و هولناك چنين تغييراتي، در آن تجديد نظر نمايند.

با تشكر