کارزار اعتراضی علیه واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان مازندران

0 have signed. Let’s get to 10,000!


کارزار اعتراضی علیه واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی استان مازندران

بدین وسیله جمعی از دانشجویان استان مازندران از عموم مردم، بویژه جامعه‌ی دانشگاهی کشور درخواست دارد در کارزار اعتراضی علیه واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های منطقه‌ی آق‌مشهد استان مازندران شرکت نمایند:

 

مبتنی بر اخبار منتشر شده در رسانه‌های عمومی،‌۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی منطقه‌ی آق‌مشهد استان مازندران با رأی دیوان عالی کشور، بر اساس سندی به قدمت پنج قرن پیش از ملی شدن اراضی جنگلی کشور، تحت عنوان وقف به فردی بنام حسینعلی خادمی تخصیص داده شد.

بر این اساس مراتب اعتراض مطروحه بدین شرح بیان می‌شود:

-این رأی مصداق بارز غارت اموال عمومی است؛ هر چند این روند مختص به این اراضی نمی‌شود و سابقه‌ی اشکال مختلف تخصیص اموال عمومی به اشخاص وجود داشته است.


-نتیجه‌ی محتوم این واگذاری، تخریب زیست‌ بوم منطقه می‌‌باشد؛ این رأی امکان بهره‌برداری مخرب را قانونی می‌کند که صدمات جبران ناپذیری بر پوشش‌های گیاهی و حیات جانوری خواهد زد.        

 

در نتیجه فارغ از صحت سند، مشروعیتِ ساز و کار امور وقفی و قانونی بودن پروسه‌ی قضایی این واگذاری در تضاد با منافع عمومی و نابودی سرمایه‌ی همگانی است. این کارزار مشخصاً خواستار لغو این حکم می‌باشد.

 


جهت ثبت امضا پس از ورود به لینک زیر، گزینه ی sign this petition را که در کادر قرمز قرار گرفته، انتخاب کرده و در صفحه ای که باز خواهد شد، اطلاعات خود را وارد نمایید. لازم به ذکر است که ثبت امضا در سامانه ی بین المللی change.org صورت گرفته و اطلاعات شما که شامل نام، نام خانوادگی و ایمیل می‌شود، مطابق با استاندارد Google Privacy Policy ، نزد آن محفوظ بوده و حتی امکان دسترسی به مشخصات ثبت شده برای نویسندگان بیانیه نیز وجود نخواهد داشت. خواهشمند است علاوه بر به اشتراک گذاشتن لینک ثبت امضا با نزدیکانتان، ایشان را از امنیت و حفاظت مشخصاتشان آگاه و مطمئن بفرمایید.