عدالت برای محدثه

عدالت برای محدثه

Started
April 5, 2021
Petition to
Signatures: 90Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

محدثه یه دختر ۲۰ سالست که متاسفانه مورد خشونت خونگی قرار میگیره واقعا نمیدونم میتونیم با این پروژه بهش کمک کنیم یا نه ولی تنها کاریه که از دستمون برمیاد پس لطفا جدی بگیرید
#عدالت‌برای‌محدثه
#من‌یک‌محدثه‌هستم

Support now
Signatures: 90Next Goal: 100
Support now

Decision Makers