تقاضا برای تحقیق در مورد سرنوشت سگ‌های منتقل شده از پناهگاه بوشهر

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.


حضور محترم استاندار بوشهر، ریاست کل سازمان محترم محیط زیست، ریاست سازمان محیط زیست استان بوشهر و شهرداری بوشهر،

چند روز است انتشار کلیپی از طرف یکی از حامیان حیوانات بوشهر باعث نگرانی حیوان‌دوستان و حامیان حیوانات و حتی کسانی که در بطن حمایت از حیوانات نیستند شده است. در این کلیپ، تعدادی کارگر که ادعا می‌شود کارگران شهرداری‌اند دیده می شوند که به سگ‌هایی که توسط پیمانکار شهرداری زنده‌گیری شده‌اند یورش می‌برند و آنها را در کامیون بار می‌کنند. پیمانکار شهرداری نمی‌داند سگ‌ها کجا برده می‌شوند و به گفتهٔ حامیانی که این سوله را زیر نظر داشته‌اند این اولین بار نبوده که رفت و آمدهای مشکوک کامیون در این سوله دیده شده است. به گفتهٔ کسانی که در منطقه حضور دارند، پیمانکار شهرداری سگ‌ها را جمع‌آوری می‌کند و هر از چند گاهی ماموران شهرداری این سگ‌ها را بدون عقیم‌سازی با خود می‌برند.

چیزی که حامیان را در سراسر کشور بسیار نگران کرده است این است که این سگ‌ها به کجا برده شده‌اند. با توجه به اینکه این سگ‌ها عقیم‌سازی هم نشده بودند احتمال رهاسازی آنها تقریباً مردود است و حتی اگر رهاسازی شده باشند، این سوال پیش می‌آید که کجا رها شده‌اند؟ آگاهی‌رسانی در این مورد می‌توانست باعث آسودگی خیال حامیان شود ولی تا کنون توضیح قانع کننده‌ای در این باره ارائه نشده است و با توجه به اینکه کارگران چینی زیادی در بوشهر کار می‌کنند، این عدم آگاهی باعث افزایش حدس و گمان‌ها و شایعاتی شده است که حتی فکر کردن در مورد آنها در کشوری مانند ایران مایهٔ شرمساری است.

بدین وسیله از شما تقاضامندیم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنید، ترتیبی دهید که تحقیقات لازم در مورد سرنوشت این حیوانات انجام شود و توضیحات کامل در این زمینه ارائه شود. مبادا که چنین جنایات هولناک و شرم‌آوری در کشورمان در حال رخ دادن باشند.

با سپاس.