كمپين مخالفت با عدم صدور مجوز براي فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد روانشناسي با ليسانس غير مرتبط

0 have signed. Let’s get to 500!این پتيشن جهت اعتراض به عدم صدور مجوز به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد با كارشناسي غیر مرتبط ( ورودیهای بهمن ۹۳ به بعد ) تشکیل شده که ملاک صدور مجوز را داشتن دو مدرک پیاپی روانشناسی قرار داده اند و هدف این هست که از مسئولین بخواهیم که این دستور را تغییر بدهندToday: Azin is counting on you

Azin Novin needs your help with “سازمان نظام روانشناسي: كمپين مخالفت با عدم صدور مجوز براي فارغ التحصيلان ارشد روانشناسي”. Join Azin and 235 supporters today.