Petition Closed

ثبت برنج کامفیروزی در میراث فرهنگی

This petition had 174 supportersبرنج میراث گرانبهای کامفیروز

با سلام

کامفیروز در شهرستان مرودشت از سابقه ای کهن و بیش از دو هزار ساله در کاشت برنج برخوردار بوده به جهت فرآوانی آب در آن منطقه و برخورداری از رودخانه های پرآب از جمله کر و جلگه کامفیروز را سیراب می کرده است بطوریکه حدود 10 هزارهکتار از اراضی کامفیروز زیر کشت برنج می رود .
روش ها ی کاشت، داشت ، برداشت سنتی مردم کامفیروز معطوف به عمل آوری برنجی ارگانیک می شود اگر چه این فرایند تقریبا در تمام دنیا شباهت هایی دارد اما به لحاظ آمیختن با آداب و سنن و فرهنگ بومی آنها در نوع عملکردشان شکل منحصر به فردی در کشاورزی داده که برای حفظ این میراث گران بها باید تمام مردم و مسئولین منطقه تلاش نمایند تا برنج کامفیروز به عنوان یک اثر ملی در گروه دانش ها، عادت ها و رسم های مربوط به طبیعت و کیهان به عنوان یک میراث ناملموس در میراث فرهنگی ایران به ثبت برسد .Today: Ali is counting on you

Ali Rezaei needs your help with “سازمان میراث فرهنگی ایران: ثبت برنج کامفیروزی در میراث فرهنگی”. Join Ali and 173 supporters today.