حفظ‌ گنجینه‌های‌ سرزمین‌ ایران

حفظ‌ گنجینه‌های‌ سرزمین‌ ایران

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
reza started this petition to رهبر‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران and

درود‌ هموطنان‌ ایرانی‌ رضاصابرپور‌ هستم‌ برای‌ بار‌ سوم‌ است‌ در‌ این‌ سایت‌ نام‌نویسی‌ کردم‌ برای‌ جلوگیری‌ از‌ خروج‌ گنجینه‌ از‌ سرزمین‌ ایران‌ و‌ جمع‌ کردن‌ گنجینه‌های‌ سرزمین‌ ایران‌ از‌ موزهای‌ خارج‌از‌ کشور‌ که‌ 98% آن‌ دزدی‌ و‌ سرقتی‌ است‌ چون‌ گنجینه‌های‌ سرزمین‌ ایران‌ در‌ وضعیت‌ بسیار‌ خطر‌ناکی‌ قرار‌ دارد‌ که‌ تنها‌ با‌ اتحاد‌ یک‌ ملت‌ می‌شود‌ جلوی‌ خروج‌ این‌ هویتها‌ و‌ ثروتها‌ را‌ گرفت‌ و‌ بالا‌ رفتن‌ امضاها‌ می‌شود‌ از‌ رهبر‌ ایران‌ و‌ سپاه‌ پاسدار‌ ایران‌ و‌ دستگاه‌ قضایی‌ ایران‌ خواستار‌ اصلاحات‌ درون‌ حکومتی‌ شد‌  برای‌ پاکسازی‌ افراد‌ نفوذی در‌ دولت‌ و‌ سازمان‌ خائن‌ میراث‌ فرهنگی‌ و‌ محاکمه‌ آنها‌ چون‌ نگاه‌ ما‌ باید‌ رو‌ به‌ داخل‌  باشد‌ چون‌ الان‌ کشور‌ ایران‌ بزرگترین‌ بازار‌ سیاه‌ برای‌ کشورهای‌ غربی،  آسیایی ، اروپایی‌، اسرائیل ، آمریکا شده‌ و‌ برای‌ منافع‌ خودشان‌ هم‌ شده‌ سعی‌ می‌کنند‌ با‌ افراد‌ نفوذی‌ در‌ بدنه‌ دولتیهای‌ داخل‌ کشور‌ کنار‌ بیایند‌ این‌ درخواست‌ ما‌ فشار‌ بر‌ روی‌ دستگاهای‌ امنیتی‌ و‌ نظامی‌ به‌ مانند‌ سپاه‌ پاسداران‌ ایران‌ است‌ و‌ رهبر‌ ایران‌ که‌ اصلاحات‌ درون‌ حکومتی‌ را‌ شروع‌ کند‌ و‌ جلوی‌ این‌ افراد‌ فاسد‌ نفوذی‌ دولتی‌ چه‌ چپی‌ چه‌ راستی را‌ بگیرد‌ این‌ آخرین‌ تلاش‌ من‌ رضا‌ صابرپور‌ است‌ برای‌ حفظ‌ گنجینه‌های‌ سرزمین‌ ایران‌ امیدوارم‌ در‌ این‌ قدمی‌ که‌ برداشتم‌ بشود‌ اقدامی‌ ارزشمند‌ برای‌ گنجینه‌های‌ سرزمین‌ ایران‌ کرد‌ که‌ آیندگان‌ از‌ ما‌ ملت‌ ایران‌ به‌ نیکی‌ یاد‌ کنند‌ نه‌ به‌ بی‌غیرتی‌ یاد‌ کنند

 

رضاصابرپور‌

کمپین‌ قبلی‌ با‌ نام‌ کمپین‌ پارسیان‌ بعد‌ تغییر‌ نام‌ کمپین‌ ایرانیان‌ فعالیت‌ داشته‌ که‌ شکست‌ خورده‌ 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!