درخواست دادخواهی هواداران استقلال ایران نسبت به تبعیض وزارت ورزش

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

mahdi deziani
2 years ago
لطفا به وضع استقلال رسیدگی کنید

Thanks for adding your voice.

Shirin Ssss
2 years ago
دم همه اونایی که فقط حرف میزنن آبی هستن گرم. مرسی که از دور فقط حواستون هست.چرا وقتی تجمع میشه همتون نابودمیشید. امروز کجا بودین ؟همین 3000 که رای دادین امروز میومدین امیدی بود.خسلی بی معرفتین همتون.بعد گله ای نباشه.همین شما خائن هستید دنبال مقصر نباشید.

Thanks for adding your voice.

Farshad Azad
2 years ago
مفسدین وزارت ورزش و کمیته انظباطی باید اخراجبشن

Thanks for adding your voice.

Shahin Moradi
2 years ago
تبعیض -جعل -رشوه-تخریب باشگاهای رقیب -و هزاران کار کثیف دیگه توسط وزارت ورزش و همکارانش برای تیم محبوب خود بی عدالتی تا کی چرا کسی جوابگو نیست ����

Thanks for adding your voice.

Abbas Montazami
2 years ago
درخواست دادخواهی من هوادار استقلالی به گوش همه دنیا برسونید

Thanks for adding your voice.

Hamid Nikoobakht
2 years ago
هوادار استقلال اگر عرضه داشت جلوی پاشیده شدن و به حاشیه رفتن این تیمو بگیره اون هم با حضور مستقیم چند هزاری درب مجلس که گرفت والا دیگه این تیم تیمبشو نخواهد شد و هربلایی سرش میخوان میارن و هوادار حق هیچ اعتراضی نداره.

Thanks for adding your voice.

Sina Movahhed
2 years ago
جان عزیزاتون به خواسته ما توجه کنید،فتحی لیاقت مدیریت خونه خودشم نداره،چه برسه به یه تیم با هوادارای میلیونی،

Thanks for adding your voice.

hamid ghasemii
2 years ago
Hamilton.bidlhgh@gmail.com

Thanks for adding your voice.

علی خورشیدی
2 years ago
Ss

Thanks for adding your voice.

عبدالحمید موسی جعفرآبادی نرگس
2 years ago
My name is hamid