درخواست برای رسیدگی به وضعیت سگ‌های اسیر شده توسط مدیریت پسماند کردکوی

0 have signed. Let’s get to 150,000!


عکس‌ها و فیلم‌های گرفته شده توسط حامیان کردکوی حاکی از آن‌اند که شهرداری کردکوی سگ‌های بیخانمان را زنده‌گیری و در یک زباله‌دانی فنس‌کشی شده بدون آب و غذا و رسیدگی و عقیم‌سازی زندانی می‌کند. با امضای این پتیشن از شهرداری کردکوی می‌خواهیم در اسرع وقت به وضعیت این حیوانات رسیدگی کند، ترتیبی دهد تا این سگ‌ها در یک کلینیک معتبر عقیم‌سازی و واکسیناسیون شوند و بعد از آن در جایی مناسب رها شوند. همچنین، تا زمانی که جای مناسبی برای نگهداری از حیوانات ندارد از اسیر کردن سگ‌های بیخانمان بیشتر خودداری کند.