دانشجویان معترض به استاد لیلا رضایی

دانشجویان معترض به استاد لیلا رضایی

Started
February 1, 2021
Petition to
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی and 2 others
Signatures: 1,948Next Goal: 2,500
Support now

Why this petition matters

به نام خدا
ما دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دانشکده زبان های خارجه بدينوسيله اعتراض خود را از خانم لیلا رضایی در قالب پنج بند به مدیریت دانشگاه اعلام میداریم:

بند اول:
ایشان صراحتا اعلام کردند که جهت فشار بیشتر بر ما، امتحان را به حالت غیر استاندار دراورده و همچنین مدت پاسخگویی به آن را محدودتر کرده اند، این درحالیست که کیفیت آموزش در کلاس پایین بوده و مباحث زیادی را شده است.

بند دوم:
باتوجه به اینکه امتحان از ۱۰ نمره خواهد بود و نمره ی کلاسی کاملا در اختیار استاد بوده، به همین علت امکان ناحق شدن نمره با توجه به تهدید استاد کاملا ممکن خواهد بود
و همچنین ایشان ضمن تمسخر دانشجویان، تهدید کردند که اکثریت را در امتحان قبول نخواهند کرد

بند سوم:
ادعاهای وارده از جمله توهین و تمسخر،تهدید و تمام موارد ذکر شده در بالا کاملا توسط دانشجویان ثبت و ضبط شده و در صورت نیاز تمامی مستندات متنی و تصویری قابل ارائه میباشد.

بند چهارم:
سوابق منفی این استاد در دانشکده زبانزد تمامی دانشجویان بوده و با یک پرس و جوی ساده قابل پیگیری میباشد.

بند پنجم:
لازم به ذکر است که تمامی سلسله مراتب رعایت شده و موارد لازم را قبل از امتحان اطلاع داده ایم، اما هیچگونه همکاری با ما صورت نگرفته است.
لذا در صورت هرگونه شکایت و مشکل بعد از اعلام نتیجه ی امتحان، تمامی عواقب برعهده ی مدیریت گروه و دانشگاه خواهد بود.

Support now
Signatures: 1,948Next Goal: 2,500
Support now

Decision Makers

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • وزارت آموزش و پرورش کشور
  • دانشکده زبانهای خارجه