Victory

قانون مصوونیت وحقوق وکلا باید لغو گردد.

This petition made change with 185 supporters!


قانون اساسی افغانستان هیچ‌گونه امتیازی برای وکلا پس از وکالت نداده است و آن‌چه نمایندگان تصویب کرده‌اند «امتیازگیری» است.  در صورتی که در هر دوره پارلمان نصف آن‌ها از وکالت باز بمانند در واقع همراه با محافظان‌شان، حدود ۳۰۰ نفر می‌شود و دولت مجبور است به همه آن‌ها معاش دهد.  «واقعا این قانون باعث شرم‌ساری است.

ریحانه آزاد: من به‌حیث یک وکیل و به حیث یک شهروند افغانستان وقتی شنیدم سخت ناراحت شدم. به‌جای این‌که این قانون را پاس می‌کردیم به مردم و کشور خود فکر می‌کردیم.»Today: Mahmood is counting on you

Mahmood Asgharzada needs your help with “حامد کرزی رئیس جمهور و اعضای مجلس نمایندگان: قانون مصوونیت وحقوق وکلا باید لغو گردد.”. Join Mahmood and 184 supporters today.