تقاضا برای رسیدگی فوری به وضعیت سگ‌های سولهٔ بندرعباس

0 have signed. Let’s get to 150,000!


حضور محترم ریاست شهرداری بندرعباس ،

تصور کنید کسی تعدادی بی‌گناه را در یک حیاط و زیر آفتاب سوزان زندانی کند و روزها و هفته‌ها در تشنگی و گرسنگی و گرما نگه دارد تا یکی یکی بمیرند. این اتفاقی است که در همین لحظه در سولهٔ شهرداری بندرعباس اتفاق می‌افتد. آیا خبر کشتار سگ‌ها در تل‌سیاه به اندازهٔ کافی تکان دهنده نبود؟ حالا خبر می‌رسد که شهرداری بندرعباس اجازهٔ ورود حامیان به سولهٔ تل‌سیاه را نمی‌دهد در حالی که سگ‌های اسیر از شدت گرما و تشنگی یکی یکی جان می‌کَنند.

آیا جلوگیری از ورود حامیان به سوله خود گواهی بر این ادعا نیست که اتفاقات بسیار بدی در آن در حال وقوع است؟ چه کسی پاسخگوست؟ چه کسی بر وضعیت این حیوانات نظارت می‌کند؟ آیا باید منتظر خبرهای بد بیشتر از بندرعباس باشیم؟ 

بدین وسیله ما حامیان حیوانات ایران از شما تقاضا می‌کنیم در اسرع وقت و بدون از دست دادن یک دقیقه ترتیبی دهید تا به وضعیت این حیوانات رسیدگی شود و به حامیان، اجازهٔ بازدید از سوله و کمک به حیوانات داده شود تا  ثابت شود چیزی برای پنهان‌کاری وجود ندارد. همچنین، تقاضا می‌کنیم از تمام توان خود برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیت اسفباری استفاده کنید و مخصوصاً اگر شهرداری امکان نگهداری شایسته از این حیوانات را ندارد ترتیبی دهید که آنها در مکان‌های مناسب رهاسازی شوند تا لااقل برای خود سایه‌گاهی پیدا کنند. اگر نمی‌توانیم به این موجودات بی‌گناه خیری برسانیم لااقل شر نرسانیم. اگر شایستهٔ کمک به آنها نیستیم، اگر قدرشان را نمی‌‌دانیم لااقل این جنایات را در برابر آنها مرتکب نشویم. این نوع رفتارهای ظالمانه با هیچ آیین اخلاقی سازگاری ندارد و در تضاد کامل با آموزه‌های دینی در رفتار با حیوانات است. منتظر اقدامات سریع شما هستیم.

جمعی از دوستداران حیوانات ایران