Petition Closed

لغو انحصار شرکت های خودرو سازی داخلی به نفع مردم

This petition had 1,390 supporters


:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی


تصمیم برای انتخاب مخاطب این نامه از این جهت دشوار بود که حقیقتاً مشخص نیست در کشور ما کدام مرجع و نهاد می تواند در مقابل لابی قدرتمند " خودروسازان بایستد و آنها را ناچار به پاسخگویی نماید.چاره ای جز رجوع به " عصاره ملت " که همان مجلس شورای اسلامی است باقی نماند و از آن ریاست محترم و نیز نمایندگان ارجمند خواهانیم که فریاد تظلم ملت ایران و استثمار آنها توسط شرکت های خودروساز وطنی را به گوش سایرمسئولان عالی نظام برسانید،
وبا توجه به اینکه حاصل خودروهای وطنی چیزی جزء مصرف سوخت بیشتر نسبت به خودروهای مرغوب خارجی ،متوسط سالیانه مرگ 18000ومصدومیت300هزارنفردر جاده ها ،آلودگی شدیدمحیط زیست،کیفیت پایین،خدمات پس از فروش نامطمئن و.....چیز دیگری نبوده است؛

مواردزیر را درمجلس مصوب ودولت را ملزم به اجرای آن نمایید:
الف: خودروهای هیبریدی (باتوجه به دوحسن عمده اشان:کاهش آلودگی وایمنی) بدون هیچ گونه عوارض وتعرفه وبرابر قیمت جهانی آن در داخل کشور عرضه شود،هرچند جا دارد دولت را موظف نماییدبخشی از قیمت آنها را بصورت یارانه پرداخت کند.
ب: ورود خودروهای معمولی(تا حجم2500 سی سی ) با مجموع تعرفه وعوارض حداکثر ده درصدیاحتی کمتر (در حالیکه این درصد در اکثردنیا وحتی در کشورهای صاحب صنایع خودرویی مدرن نزدیک به صفر است )برای وادار کردن خودروسازان وطنی به رقابت پذیری و توجه به حقوق مردم ایران.

ج:اعمال فشار قانونی بر این دو شرکت برای حذف برخی خودروها که به عنوان " قاتل" مردم و عامل آلودگی محیط زیست شناخته شده اند،وملزم کردن آنها به استاندارد کردن بقیه محصولاتشان.

.این امضاء کنندگان و گروه بسیاری دیگر از هموطنان ، تا حصول پاسخ نهایی از نمایندگان ملت، از خرید خودروهای صفر کیلومتر،چه خارجی(چون افزایش سرسام آورتعرفها هم در راستای اصل رقابت ناپذیری شرکتهای داخلی است) و چه داخلی، خودداری خواهند کرد و برای
آگاهی عموم مردم نیز همچنان در تلاش خواهند بود.

هموطنان گرامی برای تحقق سه مهم فوق از طریق این لینک به ما بپیوندید :

@tahrimekhodrokharejiToday: M is counting on you

M A needs your help with “به : مجلس شورای اسلامی : لغو انحصار شرکت های خودرو سازی داخلی به نفع مردم”. Join M and 1,389 supporters today.