درخواست همکاری بانک مرکزی در پرداخت ارزشهریه

0 have signed. Let’s get to 100!


احتراما اینجانبان، جمع کثیری از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل و در شرف تحصیل در خارج از کشور، مطالبات حقه خود را به منظور کسب مساعدت جناب عالی و دستگاه های ذیربط بدین شرح بیان می دارد.
پیرو مشکلات عدیده ای که در ارتباط با چگونگی تهیه و انتقال ارز در کشور حاکم است و نیز افزایش روز افزون قیمت ارز در بازار نامتعادل آزاد که بعضا به مبالغ هنگفتی خارج از تصور ما و خانواده هایمان می رسد، تقاضا داریم شرایط اینجانبان را در نظر گرفته و سالیان سال تلاش بی وقفه و هزاران امید و آرزوی ما برای ساختن فردایی بهتر را منظور دارید و لزوم حفظ کرامت و شرافت انسانی جوانان وطن را در ممالک خارجه از اهم واجبات برشمارید.
در نهایت خواستاریم که صف فرهیختگانی که با تسلیم تعهد بلند مدت خدمت به کشور و ارائه تمامی مدارک مقتضی، الزام به خرید قانونی ارز مورد نیاز خود دارند را از سیل دلالان جدا کنید و چنانچه بنابر محدودیت های ظالمانه در خصوص تبادلات بانکی امکان پرداخت شهریه به دانشگاه ها وجود ندارد، جناب عالی با بینش و تدبیر خود راهکاری جهت رفع این نیاز مهم مبذول فرمایید.
لازم به ذکر است که عطف به مجموعه مقررات ارزی کشور بند 2-3 تمامی دانشجویان غیر بورسیه با اعتماد به دریافت مقرری سالیانه شهریه به میزان حداکثر 15000 دلار در براورد توان مالی خود اطمینان حاصل کرده اند و سپس کوله بار سفر بسته و به منظور کسب دانش با هزار مشقت از دانشگاه های مورد تایید وزارتین موفق به کسب پذیرش شده اند.
بنابراین انتظار می رود با توجه به قوانین اعطای ارز دانشجویی تبصره 2 با تقاضای اینجانبان مبنی بر پرداخت شهریه مقرر از طریق صرافی های مجاز، واریز به حساب دانشجو در خارج و یا پرداخت به خانواده آنان مساعدت به عمل آید.
با کمال تشکر