همکاری و حمایت از تسریع در واکسیناسیون کرونا

همکاری و حمایت از تسریع در واکسیناسیون کرونا

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
انجمن دندانپزشکان started this petition to انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

همکاری و حمایت از تسریع در واکسیناسیون کرونا

  جناب آقای دکتر علی رضا رئیسی؛ معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی؛ معاون محترم درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست؛ معاون محترم آموزشی و رئیس محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

 جناب آقای دکتر علی رضا زالی؛ فرمانده محترم عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران

باسلام و احترام، از مسئولین محترم و کلیه کادر دل سوز درمان که در خط مقدم پاسداری از سلامت مردم قرار دارند، سپاس گزاری صمیمانه خود را اعلام می داریم. موجب مسرت است که واکسیناسیون مردم میهن مان با اولویت کادر درمان نظام سلامت برمبنای مواجهه با ویروس کرونا با روند رو به رشد و دل گرم کننده ای آغاز شده است.

در خصوص واکسیناسیون دندان پزشکان، پیرو مصوبات کمیته مشورتی دندان پزشکی کرونا، زیرمجموعه کمیته علمی کرونای کشوری، حرفه دندان پزشکی از جمله مشاغل پرخطر اعلام و در برنامه اولویت بندی واکسیناسیون نیز  جزو اولویت های اول لحاظ شده است. خواهشمند است با رعایت همه معیارهای علمی و عادلانه و حمایت از واکسیناسیون همه مردم میهن مان و تقاضای تسریع جدی واکسیناسیون در سطح ملی، همزمان در خصوص واکسیناسیون دندان پزشکان و کارکنان ایشان، جهت تعمیم و توسعه سلامت مردم، همچون سایر گروه های پرخطر اقدام فرمایید.

1-      درمان های دندانپزشکی در محیط دهان و در مواجهه با مسیر تنفسی بیماران، که کانون اصلی تجمع ویروس کرونا و مسیر اصلی انتقال این بیماری می باشد، بطور مستقیم و در فاصله بسیار نزدیک همراه می باشد.

2-      تمهیدات کنترل عفونت و پروتکل های پیش گیری در سطوح و هوا در مطب و کلینیک های دندان پزشکی، بطور جدی از سوی دندانپزشکان در کلیه مراحل درمان بیماران دندان پزشکی با موفقیت اعمال شده است. اکنون با توجه به فرایند تهاجمی و افزایش ضریب انتقال بیماری و به خصوص جهش های ژنتیکی و سویه های جدید ویروسی، انجام واکسیناسیون دندان پزشکان و کارکنان شاغل در بخش درمانی دندان پزشکی، کمک دوچندانی در گسست زنجیره انتقال بیماری را باعث می گردد.

3-      پیشنهاد می گردد در امر خطیر واکسیناسیون از مراکز درمانی دندانپزشکی خصوصی و دولتی "داوطلب" که امکانات لازم را در اختیار دارند، تحت نظر و با هماهنگی مراکز بهداشت؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همکاری دعوت گردد.

4-      مرکز انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تهران با داشتن فضای کافی نیز در امر واکسیناسیون مردم میهن مان، دندان پزشکان و کارکنان ایشان تحت نظارت مراکز بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تیم واکسیناسیون، داوطلب ارائه خدمات می باشد.

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بعنوان یکی از تشکل های بزرگ صنفی و علمی نظام سلامت با پشتوانه فعالیت های گسترده خود که مسبوق خاطر آن مقامات محترم می باشد همگام با سایر تشکل ها علمی و صنفی جامعه پزشکی کشور، برای هرگونه همکاری داوطلبانه با مسئولان خدمتگزار نظام سلامت در امر خطیر واکسیناسیون، اعلام آمادگی می کند.

از تلاش های مجدانه و زحمات ارزشمند همه همکاران در نظام سلامت و همه مسئولین کشوری و لشکری، سازمان ها و مراکز مختلف در کلیه سطوح کشور در مقابله با بیماری کرونا، کووید-19 و واکسیناسیون کرونا مراتب قدردانی و قدرشناسی خود را اعلام می داریم.

اینجانب با آرزوی سلامت مردم میهن مان و خدمات پیگیر سربازان نظام سلامت در خط مقدم جبهه مبارزه با بیماری کرونا:

1-       با تسریع در روند واکسیناسیون خط مقدم جبهه سلامت در مبارزه با ویروس کرونا (بطور موازی دندانپزشکان و کارکنان ایشان)

2-      با تسریع در واکسیناسیون مردم میهن مان براساس طرح اولویت بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آمادگی، موافقت و حمایت خود را از "اقدامات عاجل" در تأمین واکسن موردنیاز مردم میهن مان و همکاری در کلیه مراحل واکسیناسیون  با امضاء این فراخوان (پتیشن) اعلام میدارم.

 امضاء الکترونیک

 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!