Petition Closed

حق تحصیل کودکان افغان در استان خوزستان

This petition had 78 supporters


مطابق ماده (۱) کنوانسیون ۱۹۵۱ ، واژه پناهنده اینطور تعریف می شود :

“به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوطه به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروهای اجتمائی خاص و یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، آزار و اذیت قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می برد و نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد…”

جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 27 کنوانسیون پناهندگان متعهد است تا برای پناهندگانی که در سرزمین ایران به سر می برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت می باشند،  اوراق هویت صادر نمایند.

این دستور از سوی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری صادر شده است "هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند".

اصلاح آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی در ایران با هدف رفع مشکلات ثبت نام و ادامه تحصیل برخی از کودکان اتباع خارجی به ویژه کودکان افغانی و در راستای دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هیچ کودک افغانی نباید از تحصیل باز بماند، اصلاح و در تاریخ 8/2/1395 به تصویب رسید.

 این در حالی است که در استان خوزستان تنها کمپ موجود در شهرستان محروم گتوند کمپ بنی نجار می باشد که و بسیاری از اتباع از اجبار سکونت در آنجا رضایت کافی را ندارند. در همین راستا هیئت نمایندگی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به سرپرستی  لکساندرا کیشارا  با حضور در اداره کل اتباع و مهاجران استان خوزستان خواهان : تعیین پروژه های ضروری قابل اجرا در سال 2016 از بین 14 پروژه مشترک، 13 پروژه آموزش و پرورش، 13 پروژه بهداشتی و درمانی، 4 پروژه توانبخشی و بهزیستی 7 پروژه فنی و حرفه ای و 9 پروژه منابع طبیعی و آبخیز داری  شدند.

حال با توجه به تبصره 2 ماده 1 آیین نامه مذکور و نقش سازمان های رسمی مردم نهاد در شناسایی یا آموزش اتباع, ما خواهان آن هستیم که این کودکان در اقصی نقاط این استان مردم دار و انسان دوست به تحصیل قانونی خود به مانند کودکان ایرانی ادامه دهند.Today: fasle mehr is counting on you

fasle mehr ngo needs your help with “انجمن اجتماعی فصل مهر: حق تحصیل کودکان افغان در استان خوزستان”. Join fasle mehr and 77 supporters today.