تقاضا از دولت فدرال امریکا برای تغییر پالسی در امور افغانستان

0 have signed. Let’s get to 100!


 

 

PETITION (درخواستنامه)

UNITED VOICES FOR AFGHANISTAN (UVA)

ندای همگانی افغانستان (نها)

به: آقای دانول جان ترامپ – رییس جمهور ایالات متحده امریکا

ما نمایندگان نهاد ها، انجمن ها، گروه ها، اتحادیه ها و سایر نهاد های که در داخل و خارج از افغانستان فعالیت دارند به شمول:

استادان دانشگاه ها؛ علمای کرام و روحانیون؛  جوانان؛ زنان؛ نویسندگان و روزنامه نگاران؛ ورزشکاران؛ دانشجویان؛ فرهنگیان؛ هنرمندان؛ کارمندان خدمات صحی و اجتماعی ؛ موسسات خیریه  و امدادی؛ پیشه وران؛ تاجران و سرمایه داران ملی؛ جوامع مدنی؛ رسانه ها؛ کارگران و دهقانان؛ کارشناسان و تحلیل گران امور سیاسی – اجتماعی – اقتصادی؛  احزاب سیاس؛ و سایر نهاد های موجود در داخل  و خارج از  کشور توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنیم:

·         اتخاذ رویکرد غیرجانبدارانه در برابر تمام احزاب سیاسی مشروع در افغانستان؛

·         احترام به حیات سیاسی، منافع ملی، اراده ملی- سیاسی، استقلال ملی-سیاسی و خواست همگانی مردم افغانستان؛

·         حمایت قاطع از مردم، ارتش ملی و تمام نیروهای امنیتی افغانستان بدون در نظرداشت هیچگونه تمیز و تمایز قومی و تباری؛

·         مبارزه صادقانه و واقعی علیه همه گروه های دهشت افگنان بدون هیچ گونه استثنا؛

·         محو مراکز دهشت افگنی و  تاسیسات آموزشی دهشت افگنان در داخل و خارج از مرزهای افغانستان؛

·         حمایت از آزادی بیان و عقاید؛

·         قطع قرارداد ها با بازرگانان، شرکت ها، قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط به مافیای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی و همچنین صاحبان بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی؛

·         راه اندازی یک عملیات جنگی واقعی علیه کشت و تولید، گسترش و قاچاق مواد مخدر؛

·         حمایت از ایجاد یک دولت موقت؛

·         حمایت از تعدیل  قانون اساسی افغانستان؛

·         کمک به دولت موقت برای مبارزه علیه دهشت افگنی، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری و مالی به طور واقعی و قطعی؛

·         حمایت از تغییر نظام مطلقه ریاست جمهوری موجود در افغانستان به ریاستی شورایی غیر متمرکز یا صدارتی شورایی غیر متمرکز (نظام فدرالی) بر اساس خواست اکثریت مردم افغانستان؛

·         حمایت از تاسیس نه (9) استان در چارچوب اداره امور ایالات؛

·         حمایت از توزیع تذکره های برقی در طی شش ماه اول پس از تاسیس حکومت موقت؛

·         حمایت از برگزاری سرشماری نفوس با توجه به تامین امنیت سرتاسری  که به عنوان یک پیش شرط برای اجرای عملیات ساحوی سرشماری، جهت صحت جمع آوری ارقام و آموزش سرشمار ها محسوب می شود؛

·         حمایت از دایر کردن جرگه ملی (لویه جرگه) برای تصویب قانون اساسی جدید افغانستان؛

·         حمایت از برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ی ریاست جمهوری، شورا های محلی (ولسوالی)، ولایتی و شورای ملی (پارلمانی) عاری از هرگونه تقلب و جعلکاری  در مدت یک سال پس از تاسیس اداره موقت. این انتخابات باید موازی با برگزاری همه پرسی پیرامون  انتخاب رنگ پرچم ملی، نشان ملی، زبان ملی، اصطلاحات ملی و نام رسمی افغانستان انجام شود؛

·         کمک های مالی و نظامی که توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان آن به رژیم های حامد کرزی و به رژیم به اصطلاح وحدت ملی غنی - عبدالله داده شده است باید با دقت و شفافیت تام ارزیابی شود تا ریشه های اصلی فساد شناسایی شود؛

·         حل منازعه ی ادعای ارضی و مرزی (خط دیورند) افغانستان علیه پاکستان از طریق دیوان عدالت بین المللی؛ و

·         حمایت از حکومت منتخب جدید در افغانستان برای تامین صلح و امنیت سرتاسری، ثبات سیاسی، توانایی مالی و نظامی برای فراهم کردن زمینه خروج نیروهای خارجی از افغانستان.
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 Today: United Voices for is counting on you

United Voices for Afghanistan needs your help with “امریکا - آقای ترامپ : تقاضا از دولت فدرال امریکا برای تغییر پالسی در امور افغانستان”. Join United Voices for and 23 supporters today.