از شما معممین درخواست می کنیم از پوشیدن لباس آخوندی دست بکشید

از شما معممین درخواست می کنیم از پوشیدن لباس آخوندی دست بکشید

Started
November 7, 2022
Signatures: 102Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

Started by Free Iran

از شما روحانیون و معممین (آخوندهای) هموطن درخواست می کنیم که در شرایط فعلی ایران از پوشیدن لباس روحانیت دست بکشید و به این طریق در صف تایید کنندگان رژیم جمهوری اسلامی نایستید

امروز لباس شما به حق یا ناحق نماد یک رژیم سفاک و ظالم شده و این وظیفه خطیر شماست که در کنار مردم شریف و مظلوم ایران بایستید و با نپوشیدن لباس روحانیت خود، صف افراد حامی رژیم جنایت کار را از انسان های آزاده مشخص کنید

ما خواهان ایرانی آزاد و سکولار، در سایه دموکراسی هستیم. در ایران آزاد همه با هم و با هر باور مذهبی و غیر مذهبی اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی، آتئيست و … در کنار هم بصورت آزادانه و روامدارانه خواهیم زیست

در پایان سخن و تأملی در باب لباس شهرت، لباسی که باعث انگشت نما شدن انسان شود، لباس شهرت است و پوشیدن آن حرام است. هرگاه پوشیدن لباس شهرت موجب هتک حرمت و خواری فرد نزد مردم گردد، پوشیدن آن حرام است

به امید ایرانی آزاد و آباد برای همه

 

 

Support now
Signatures: 102Next Goal: 200
Support now