تحسين خدمة اتصالات الجزائر

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Joch EVANS
1 week ago
Mauvaise connexion et pas de fiabilité de plus un débit très lourd sans oublier les prix de l'abonnement 100 MG 12 milles dinars ? alors la les copures we need a high internet speed and free services

Thanks for adding your voice.

Joch EVANS
1 week ago
Mauvaise connexion et pas de fiabilité de plus un débit très lourd sans oublier les prix de l'abonnement 100 MG 12 milles dinars ? alors la les copures we need a high internet speed and free services

Thanks for adding your voice.

rafik BENAMARA
1 week ago
Cnx ADSL trop chère et mauvaise

Thanks for adding your voice.

Rayane ZOGARE
2 weeks ago
هادا حقنا رانا نخلصو مناش نطلبو عندكم اعطونا حقنا

Thanks for adding your voice.

Toufik ARAB
2 weeks ago
Débit, médiocre, pour un abonnement à 8mg

Thanks for adding your voice.

Fouad HAMMACHI
3 weeks ago
fuck #improuvedznetwork

Thanks for adding your voice.

WAIL BOUDIAF
3 weeks ago
ياسر صاحبي في الخارج يتفرج فديو فيه ساعة في ساعة حنا فديو ساعة في يوم من القطعات تتفرج فيلم يبسال من كثرت القطع

Thanks for adding your voice.

Dragon THANKS
4 weeks ago
It's Time to claim our rights

Thanks for adding your voice.

Nacereddine ZOUAGHI
4 weeks ago
التغير

Thanks for adding your voice.

Yosra ATIA
1 month ago
معا لتحسين خدمات الإتصالات.