שינוי ברפורמת הרב-קו

שינוי ברפורמת הרב-קו

Started
August 2, 2022
Signatures: 245Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

אני אישית ועוד הרבה תושבים של מרכז הארץ לא מרוצים מרפורמת תחבירה ציבורית החדשה שמחייבת אותנו לשלם 225 שקלים על הנסיות יומיומיות שלנו -חופשי-חודשי

הרפורמה הזאת פוגעת במצב הכלכלי ומחייבת אנשים לשלם על השירות מיותר, שהם לא צריכים ביום יום. 

המלצה: 

לתת לאזרחי ישראל אפשרות לבחור בין כמה אופציות של התשלום החודשי ולהחזיר תשלום רק על האיזור המסוים. 

Я лично и многие жители центра Израиля не удовлетворены новой транспортной реформой, которая обязывает нас платить 225 шекелей за ежедневный проезд (хофши-ходши).

данная реформа отражается на финансовом состоянии и обязывает оплачивать услугу которой жители не пользуются каждый день.

 
рекомендация: дать гражданам возможность выбора услуги и вернуть услугу хофши-ходши за одну определенную зону. 

 

Support now
Signatures: 245Next Goal: 500
Support now