עצומה כדי להפוך את קארין למחנכת י בשנת 2023

עצומה כדי להפוך את קארין למחנכת י בשנת 2023

Started
June 9, 2022
Signatures: 14Next Goal: 25
Support now

Why this petition matters

Started by Yumm Noyman

עצומה זאת נוצרה עבור קארין ולעזור להפוך אותה למחנכת שנה הבאה

Support now
Signatures: 14Next Goal: 25
Support now