לדווח על זיהום הרעש שגורמים רוכבי אופנוע ברחובות עירנו

לדווח על זיהום הרעש שגורמים רוכבי אופנוע ברחובות עירנו

Lancée le
10 juillet 2022
Signatures : 102Prochain objectif : 200
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par Laura AUDAY

לכבוד עיריית אשדוד, אנו פונים אליכם היום כדי לדווח על זיהום הרעש שגורמים רוכבי אופנוע ברחובות עירנו מדי לילה.  הם חוצים את הרחובות ומשמיעים קולות ארסיים שמעירים את הזקנים שלנו ואת התינוקות שלנו.  ביום חמישי בלילה ב-3:30 בבוקר, העירו אותנו.  השבת הזו בשעה 00:00 התינוק שלי התעורר בבכי מרוב האופנועים עשו רעש בכוונה כדי להעיר את כל השכונה - ככה היה נשמע לפחות.  יאנחנו עשרות ועשרות שכבר לא יכולים לסבול את המצב הזה.  מספר תלונות ושיחות הוגשו לעירייה ולמשטרה, אך הדברים לא השתנו.  אנחנו בעיר נקייה ומסודרת.  כבוד ואדיבות חייבים לנצח.  אנו מקווים שהעצומה הזו תקדם את העניינים ושתעשו הכל כדי לעצור את העבריינים האלה שפוגעים ברווחתנו.

 

En l'honneur de la municipalité d'Ashdod, nous vous contactons aujourd'hui pour signaler la pollution sonore causée par les motocyclistes dans les rues de notre ville tous les soirs.  Ils traversent les rues et font des bruits venimeux qui réveillent nos aînés et nos bébés.  Le jeudi soir à 3h30 du matin, nous avons été réveillés.  Ce samedi à 00h00, mon bébé s'est réveillé en pleurant à cause de la plupart des motos faisant un bruit délibéré pour réveiller tout le quartier - c'était du moins comme ça que ça sonnerait.  Nous soupirons des dizaines et des dizaines qui ne supportent plus cette situation.  Un certain nombre de plaintes et d'appels ont été déposés auprès de la municipalité et de la police, mais les choses n'ont pas changé.  Nous sommes dans une ville propre et bien rangée.  Le respect et la courtoisie doivent prévaloir.  Nous espérons que cette pétition fera avancer les choses et que vous ferez tout votre possible pour arrêter ces criminels qui nuisent à notre bien-être.

Soutenir maintenant
Signatures : 102Prochain objectif : 200
Soutenir maintenant