שבט ח'ואלד- שיווק מגרשים לבני יישוב בלבד

0 have signed. Let’s get to 500!


השר משה כחלון,

שר האוצר ויו'ר מועצת מקרקעי ישראל

שלום רב,

אנו פונים אליך כאן בדרישה להתייחסות וטיפול דחוף בנושא היישוב הבדואי ח'וואלד שבצפון ומדיניות שיווק המגרשים ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ''י). ח'ואלד הוכר כיישוב קבע ב 1993, במטרה ליישב את בני שבט ח'ואלד. בדומה לרוב השבטים הבדואים בצפון, השבט ח'וואלד הגיע לגליל בשלהי השלטון העותומאני ומאז השתקע במקומו הנוכחי בעמק זבולון. בני ח'וואלד יצרו קשרי ידידות עם חלוצי המתיישבים בקיבוצים הסמוכים עוד מלפני קום המדינה, ולמעשה סיפורו של ח'וואלד שזור בסיפור ההתיישבות ובנית המדינה. בנוסף, בני ח'ואלד משרתים בכוחות הבטחון השונים ומהווים סמל לתרומה של מיעוט השואף לחיים משותפים במדינה דמוקרטית 

מאז ההכרה בהם ב-1993, תושבי ח'ואלד נמצאים בתהליך רגיש של שינויים באורחות חייהם והסתגלות לחיים במדינה מודרנית. עם זאת, הם עדיין מתמודדים עם סוגיות בסיסיות הדורשות התייחסות דחופה.  

הבעיה הכי קריטית עבור ח'ואלד כיום היא מדיניות שיווק מגרשים ע"י רמ''י. בעוד שמטרת ההכרה בכפר מלכתחילה הייתה ליישב את בני ח'וואלד ולפתח עבורם יישוב כפרי תואם לצרכיהם ולצמיחת אוכלוסייתם-בפועל רמ''י משווק מגרשים גם למי שאינו בן היישוב. 

בשנתיים האחרונות מנהלים תושבי ח'ואלד מאמץ, עיקש, מרוכז ונואש למציאת פתרון עם הרשויות להסדרת מעמד היישוב, בהיבט שיווק המגרשים ובכלל. בדצמבר 2016 סיכמו עם רמ''י על הקפאת מכרזי השיווק למשך שנה, כדי לאפשר להם למצוא פתרון. המאמץ נמשך, אך טרם נמצא פתרון.  

בני ח'ואלד פנו אליך פעמים רבות, כמו אל חברי מועצת רמ''י ולמזכירות מועצת רמ''י, אך מעולם לא נענו. הם לא אמרו נואש ובמקביל פנו לכנסת- והעלו את הנושא בדיונים בשתי וועדות, שהאחרון התקיים השבוע, 22/5.

אדוני השר כחלון,

לא בכל יום מגיעה לפתחך סוגיה מוסרית שלה משמעויות כבדות, במדינה הנאבקת על צביונה כמדינה יהודית. מדובר כאן במאבק יסודי של בני ח'ואלד על צביון יישובם כחברה והתיישבות שבטית בדואית, שלה מורשת ומסורת ייחודיים השונים אף מאלה בחברה הערבית הכללית. בני ח'ואלד דורשים ובצדק מוחלט, כי ייעשה להם צדק ושרמ''י ישווק מגרשים לתושבים בלבד.

נדגיש כי שיווק המגרשים בח'ואלד לציבור הרחב פוגע בבני הישוב והמשפחות המייסדות, ובא על חשבון בניהן, המבקשים לבנות בית ועתיד ליד הוריהם. הפגיעה חריפה במיוחד [ומשפיעה גם מבחינה מורלית] בקרב הצעירים בוגרי צבא שלחמו בכל החזיתות ונאלצים להתמודד מול סוחרי קרקעות ערבים וקונים פוטנציאליים אחרים מחוץ לח'ואלד, שהם בעלי יכולות כלכליות גבוהות מאלה של בני השבט המקומיים. בטווח המיידי יגרום הדבר להאמרת מחירי הקרקע, אך קשה מכך יפגע אנושות בצביון הבדואי של היישוב, בהרכבו, במורשתו ובערכיו, אותם ערכים שהביאו את בניו לכרות ברית אמיצה עם מדינת ישראל, חלוציה ומוסדותיה הלאומיים.

אדוני השר, חרטת על דגלך מדיניות של דאגה לשכבות החלשות, ובמיוחד בתחום הדיור והמקרקעין. ח'ואלד מהווה דוגמא ומופת לאוכלוסייה ישראלית בדואית נאמנה, תומכת ומחויבת, ולתביעתם יש צידוק ממשי. זו הזדמנות שלך לעצב מדיניות חדשה צודקת ומתחשבת בהם, ולכן יש למצוא לה פתרון דחוף ובטרם יחודשו מכרזי השיווק.

אנו קוראים לך להיענות לבקשתם של בני ח'ואלד, ויהיה ראוי ביותר ונכון לקיים דיון במועצת רמ''י כדי לגבש פתרון שיאפשר הסדרת הסוגיה ולאפשר שיווק קרקעות לתושבים בלב