השכלה גבוה בעיר אילת

השכלה גבוה בעיר אילת

Started
June 8, 2022
Signatures: 169Next Goal: 200
Support now

Why this petition matters

עצומה זו נפתחה על מנת לפתח את מוסדות ההשכלה הגבוה בעיר אילת ואיכותן.

עצומה זו מופנית לעיריית אילת וכל תושבי העיר שנושא זה חשוב להם או מפריע להם.

דבר זה יפתח את העיר ויסייע לה בכך שהרבה צעירים ישארו בעיר במקום לעזוב למרכז. בנוסף עצומה זו יכולה לסייע לתת לתושבי העיר הזדמנויות שוות כמו לתושבי המרכז.

Support now
Signatures: 169Next Goal: 200
Support now