יום חופש לכיתות ח' ביום ראשון

יום חופש לכיתות ח' ביום ראשון

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Yoav Sutskover started this petition to המנהלת

דחו לשכבת ח' את המסע ביום והורידו לנו יום חופש. תחתמו בשביל יום חופש בראשון

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!