באפריי הדסה!

0 have signed. Let’s get to 100!


רבותי, ביטע נעמט א מינוט און שרייבט אונטער דעם פעטיציע ארויסצוראטעווען הדסה פון אונטער אחשוורוש'עס הענט.

 

לא עת לחשות!!