למנוע מבית הספר אורט שפירה לעשות מסיבות

למנוע מבית הספר אורט שפירה לעשות מסיבות

Started
September 3, 2020
Petition to
אורט שפירא
Signatures: 50Next Goal: 100
Support now

Why this petition matters

Started by Kessem Dana

בית הספר מאפשר מסיבות בזמן שיש את הקורונה, אני לא חושב שאני צריך להסביר למה זה דבר שאני רוצה למנוע.

Support now
Signatures: 50Next Goal: 100
Support now

Decision Makers

  • אורט שפירא