Թուրքական ապրանքների մուտքի օրենսդրական արգելքի պահանջ

Թուրքական ապրանքների մուտքի օրենսդրական արգելքի պահանջ

Создано
8 октября 2020 г.
Подписей: 2 596Следующая цель: 5 000
Подписать

Почему эта петиция важна

Автор: Tbuy

Պահանջում ենք օրենսդրական մակարդակով արգելել Հայաստանի Հանրապետությունից դրամի արտահոսքը թշնամի երկիր: Որպես այլընտրանք թուրքական մատչելի արտադրանքների կարելի է մշակել նաև ժամանակավոր մաքսային քաղաքականություն՝ նոր շուկաներից ներմուծվելիք համանման ապրանքների համար:
#ՀաղթելուԵնք

Подписать
Подписей: 2 596Следующая цель: 5 000
Подписать