Petition Closed

Հանգիստ թողել ուսանողներին և բարելավել բանակը

This petition had 88 supporters


Ուսանողներին անդադար սովորելու հնարավորությունից զրկելը երկրի կրթության և գիտության ապագայի վրա խաչ է դնում: Բանակը կշարունակի վանել բոլորին քանի դրա թերությունների դեմ ոչ մի իրական պայքար չի տարվում, իսկ գիտությունը ապագայից զրկելը ոչ մի կերպ չի նպաստի երկրի զարգացմանը:Today: Երևանի Պետական Համալսարան is counting on you

Երևանի Պետական Համալսարան needs your help with “Հայաստանի նախագահին: Հանգիստ թողել ուսանողներին և բարելավել բանակը”. Join Երևանի Պետական Համալսարան and 87 supporters today.