ӨӨРСДӨӨ өөрчил, үгүй бол ТАР

ӨӨРСДӨӨ өөрчил, үгүй бол ТАР

2,723 have signed. Let’s get to 5,000!
Started

Why this petition matters

Өмнөх 30 жилийн үр дүнд бий болсон үрэлгэн ТОМ төрийн тогтолцоог цомхон болгох, Парламентын ардчиллыг бэхжүүлэх, Сонгуулийн холимог тогтолцоог нэвтрүүлэх, Улсын аюулгүй байдлыг хангах, Эдийн засгийг бүсчлэх, тулгуур төв болон хотуудыг бие даалгах зэрэг ирэх 30 жилд шаардлагатай Төрийн тогтолцооны өөрчлөлтийг ҮНДСЭН хуульд яаралтай нэмж тусгахыг дэмжиж байна.

2,723 have signed. Let’s get to 5,000!